Tylko my, nikt inny, możemy odbudować nasz kraj

NOWY ŁAD EKONOMICZNY DLA POLSKI

Program Stanisława Tymińskiego.

Program zgodny z naszą Racją Stanu.

Obecna sytuacja Polski wymaga natychmiastowego działania ratunkowego. Potrzebny jest do tego zupełnie nowy program ekonomiczno-społeczny. Program pod nazwą Nowy Ład Ekonomiczny dla Polski, oparty na sprawdzonych metodach rozwoju ekonomicznego i społecznego, wyzwoli natychmiast wrodzoną efektywność obywateli i połączy nas jako naród w celu odbudowy naszego kraju. Moja wizja przyszłości Polski, pozwala zapomnieć o różnicach miedzy lewicą, prawicą, a centrum, jakie rozrywają nasz naród i niszczą naszą wspólną Ojczyznę Polskę. Musimy natychmiast zakończyć wojnę domową, narzuconą Polakom i rozpoczętą w 1944 roku. Mój plan jest wynikiem wiedzy i doświadczeń, które zdobywałem przez wiele lat zarówno w Polsce, jak i w obcych krajach. Znam dobrze mój rodzinny Kraj, czuję Nasze problemy i zastanawiam się nad ich rozwiązaniem cały czas, a szczególnie drobiazgowo od 15 lat. Kiedy zostałem Waszym - drodzy Bracia Polacy - kandydatem na urząd prezydenta, ostrzegałem Was, aby nie skakać bezmyślnie z komunizmu do kapitalizmu. Niestety wtedy i wiele razy potem przegrywaliśmy kolejne wybory. Obecnie znowu jestem kandydatem na urząd Prezydenta Polski, aby Wam pomóc wygrać Polskę dla Was. Aby Polska, nasza Ojczyzna była naszą matką, a nie okrutną macochą. Aby każdy Polak czuł się we własnym kraju, jak z rodziną u siebie w domu.

Jestem w pełni świadom, że na Prezydencie wybranym przy jednomandatowej ordynacji wyborczej JOW spoczywają dzisiaj szczególne obowiązki i dlatego jako kandydat na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polski przedstawiam swój program wyborczy:

Naczelnym obowiązkiem Prezydenta jest dziś wyzwolenie aktywności społecznej, żywotności Narodu Polskiego, oraz dokładna identyfikacja zagrożeń suwerenności ekonomicznej i terytorialnej.

Przy obecnej stagnacji gospodarczej Prezydent ma obowiązek wyegzekwować od Rządu przygotowanie i wcielenie w życie Planu Rozwojowo Strategicznego, czyli planu wielopłaszczyznowych działań gospodarczych, których celem jest stworzenie sytuacji, pozwalającej firmom polskim na zdobycie pozycji, dającej im szanse korzystnej produkcji i zbytu swoich towarów i usług, zarówno na rynku wewnętrznym jak i na rynkach zagranicznych.

Na arenie międzynarodowej chcę przede wszystkim dokonać przełamania wewnętrznego kryzysu i popierać wszelkie inicjatywy stabilizacji politycznej. Reputacja Polski bowiem obniżyła się znacznie wskutek kłótni, wewnętrznych walk, spartaczonej lustracji oraz stałej manipulacji wolnych wyborów. Stanowi to poważną przeszkodę w rozwoju nowych inwestycji. Jako Prezydent liczę na zaufanie wielomilionowych rzesz Polaków na emigracji i na ich pomoc w odbudowie krajowej gospodarki i infrastruktury państwa.

Aby zlikwidować bezrobocie i mieć rozwój rzędu co najmniej 7% rocznie, Polska musi mieć dostęp do rynków światowych i być mistrzem dyplomacji. Liczę na dobre stosunki handlowe z Ameryką i EU. Ale nie osiągniemy rozwoju naszej gospodarki bez współpracy z Chinami oraz Federacją Rosyjską.

Musimy współpracować z zagranicą bez dyskryminacji opierającej się na rasie, narodowości lub pochodzeniu etnicznym, religii czy kolorze skóry.

Odbudowa i rozwój zależy od pracy obywateli. Moim dążeniem jest stworzenie systemu, w którym wartość każdej pracy będzie doceniona. Będę chronił każdego pracownika i każdego pracodawcę. Uporządkuję prawa związków zawodowych, aby ochronić Polaków przed drapieżnym kapitalizmem.

Zapewnienie godnego życia i pomocy potrzebującym jest moim celem i wymaga wyraźnego podkreślenia w Polskiej Karcie Praw Obywatelskich, zgodnie z naszą chrześcijańską tradycją i zgodnie z wartościami cywilizacji europejskiej.

Prezydent musi walczyć z korupcją, która jest rakiem narodu i wymaga radykalnego lekarstwa. Kancelaria Prezydenta stanie się instytucją odwoławczą i systemem alarmowym państwa - zawsze odpowie na listy i sygnały od wyborców dotyczące działań korupcyjnych, aby dopilnować przestrzegania zasad prawnych w gospodarce i administracji. W celu walki z korupcją optuję za decentralizacją na rzecz lokalnych samorządów, gdzie jest lepsza kontrola pieniędzy podatników.

Każdy kraj, który wydostał się z kryzysu musiał przejść przez takie same etapy rozwoju. W pierwszym etapie należy dążyć do wymiernych sukcesów, opierając się na własnych atutach, a więc rentownych zakładach pracy, które już mamy, korzystnym położeniu geograficznym i nam właściwych cechach narodowych. Do tego konieczny jest skuteczny interwencjonizm państwowy.

Polska jest krajem przemysłowo-rolniczym i dlatego też niezbędne jest ścisłe powiązanie ekonomiczne miedzy rolnictwem i przemysłem. Rolnictwo uważam za najważniejszy strategicznie punkt obrony naszego kraju w obliczu międzynarodowej konkurencji ekonomicznej. Ale do osiągnięcia tego celu konieczny jest pewien interwencjonizm państwowy.

Wojsko polskie - zgodnie z historyczną tradycją - ma być silne. Dlatego wojsko musi nam pomóc w walce z biedą w kraju. Obecność naszego wojska poza terytorium Polski może być zatwierdzona tylko ustawą sejmową w ramach członkostwa NATO i ONZ.

Budżet państwa ma być jawny i ogłaszany co kwartał. Musi to być budżet wzrastająco rozwojowy, a nie tylko rozdzielczy. Część budżetu musi finansować strategiczny plan rozwoju gospodarki zgodnie z naszą Racją Stanu. Wszystkie państwowe przetargi muszą być jawne z preferencjami dla naszych polskich firm i obywateli.

Rzeczpospolita Polska ma być krajem rządów prawa. Państwo musi bronić praw jednostki obywatelskiej, czy gospodarczej oraz chronić Polaków przed drapieżnym, wyniszczającym ekonomicznie i fizycznie kapitalizmem typowo spekulacyjnym.

System podatkowy ma gwarantować równość wszystkich podmiotów wobec prawa. Jasna, jednostronicowa deklaracja roczna ma być podstawą płacenia podatków. Pracownicy, a nie tylko zakłady pracy, muszą mieć możliwość zysku, możliwość zarobku, możliwość rozwoju.

Jak najszybciej - po wyborach - Parlament powinien opracować Polską Kartę Praw Obywatelskich jako dodatek do Konstytucji. Ta Karta musi być zgodna z naszym charakterem narodowo chrześcijańskim oraz konkretnie określić warunki, konieczne do wyzwolenia zdolności każdego obywatela.

Natychmiast potrzebujemy strategicznego planu walki o dobrobyt, który jest zgodny z naszą Racją Stanu. Kancelaria Prezydenta będzie pomocna Rządowi z przygotowaniem takiego planu. Efektywna, skuteczna realizacja Nowego Ładu Ekonomicznego dla Polski będzie podstawowym obowiązkiem przyszłego Rządu.

Pierwszorzędnym zadaniem jest kontrola Sejmu nad Narodowym Bankiem Polskim. Musimy mieć suwerenne prawo emisji własnego pieniądza. Kierunkiem długofalowym jest jawna prywatyzacja spółek Skarbu Państwa. Powinien to być jawny proces, w którym pracownicy tych zakładów mogą stać się ich współudziałowcami w drodze swobodnej decyzji. Należy także zachęcać do inwestycji kapitał zagraniczny, dając jednak preferencje Polakom. Wszystkie spółki Skarbu Państwa należy traktować jako prywatne przedsiębiorstwa, w których każdy może godnie zarobić.

Musimy bronić nasz Kraj przed zatruciem i niszczeniem naturalnego środowiska. W zakresie ekologii inwestorzy zagraniczni nie mogą działać poza polskim prawem.

Wykształcenie i wyzwolenie możliwości twórczych naszej młodzieży jest najlepszą gwarancją dobrobytu, a dla starszego pokolenia wyższej emerytury. Państwo musi wspomagać zdolnych uczniów i studentów. Wraz ze wzrostem budżetu państwa muszą rosnąć nakłady na opiekę zdrowotną, kulturę i szkolnictwo.

Budując nasz Dom, musimy zapewnić bezpieczeństwo obywatelom potrzebującym pomocy. Wzrost cen jest nieunikniony, ale o wiele ważniejszy jest wzrost dochodów. Wartość złotówki to wartość naszej pracy. Im nasza praca jest bardziej produktywna, tym silniejszy będzie nasz pieniądz. Inflacja jest spowodowana brakiem mechanizmów wyzwalających rozwój produktywności. Chcę udowodnić, że możemy dobrze żyć i zarabiać bez konieczności emigracji z Ojczyzny.

Program naprawy Polski może być zrealizowany tylko przez skutecznego Prezydenta, potrafiącego efektywnie współpracować z każdym Rządem, zdolnego budować system narodowej zgody! Sami ocenicie, czy jestem skutecznym kandydatem w czasie obecnej kampanii wyborczej.

Stanisław Tymiński, Kandydat na Urząd Prezydenta RP

STRONA GŁÓWNA
 
BIOGRAFIA
FELIETONY
KONTAKT
PROGRAM
PRZYŁĄCZ SIĘ
LISTY OD WAS
MULTIMEDIA
LINKI
KOMENTARZE
KSIĘGA GOŚCI
 
DODAJ DO ULUBIONYCH